Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

 Søknad om skadefelling  – prosedyre, innhold, hvem gjør hva

Dersom en akutt skadesituasjon oppstår og en ønsker å søke om tilskudd til skadefelling , kan en kontakte Fylkesmannen på 77 64 20 00. I perioden 1. juni til 15. oktober har Fylkesmannen telefonberedskap i helgene (fredag etter arbeidstid til søndags kveld) på 48 19 74 72 (rovvilttelefonen). Det kan også legges igjen melding på mobilsvar.

Søknad om skadefelling sendes Fylkesmannen via post eller elektronisk via e-post (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.). Dyreeier, beitelag/reinbeitedistrikt eller kommune kan søke om skadefellingstillatelse. I helger kan det søkes muntlig per telefon, mens den skriftlige søknaden kan ettersendes på første virkedag. Det er ønskelig med så mange opplysninger som mulig om skadesituasjonen ved søknad om skadefellingstillatelse. En søknad skal inneholde:

•  Hvem søker (enkeltpersoner, beitelag/distrikt etc.) og for hvilket område
•  Informasjon om kadaverfunn: Ant. kadaver totalt, ant. undersøkt av SNO, savnede lam/rein
•  I hvilket tidsrom har skaden skjedd
•  Antall dyreeiere som er berørt og antall dyr som går på beite i det aktuelle området
•  Om det er gjennomført eller mulig å gjennomføre forebyggende tiltak i beiteområdet.

PS! For å gjøre lette arbeidet med å søke om skadefelling har Dyr i Drift laget et søknadsskjema, se lenke nederst.


Gjennomføring av skadefellingsoppdrag
I Troms er det etablert 4 interkommunale skadefellingslag med følgende inndeling:

Region

Kommuner

Vertskommune

Sør-Troms

Tjeldsund, Evenes, Narvik, Skånland, Gratangen, Lavangen

Gratangen kommune

Midt-Troms I

Bardu, Salangen

Bardu kommune

Midt-Troms II

Målselv, Balsfjord, Sørreisa, Lenvik

Målselv kommune

Nord-Troms

Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

Lyngen kommune


Ikke alle kommuner i Troms inngår i interkommunale skadefellingslag, men dette er ingen hindring for gjennomføring av skadefellingsoppdrag i disse kommunene.

Ved skadefelling tildeles skadefellingsoppdraget til det mest aktuelle interkommunale skadefellingslaget. Vedkommende vertskommune/skadefellingslag vil da, om nødvendig, kontakte søker om den praktiske gjennomføringen av oppdraget. Fylkesmannen kan også iverksette skadefelling på eget initiativ.  

I samarbeid med Fylkesmannen har Dyr i Drift tatt på seg ansvaret for opplæring av spesielle sporingsekvipasjer for bjørn. Etter hvert som disse blir dyktige nok kan Fylkesmannen disponere disse ved skadefellingsoppdrag på bjørn. Det er Fylkesmannen i samarbeid med det interkommunale skadefellingsoppdraget som avgjør om og når disse skal brukes.

Søknadsskjema skadefelling (DOCX)

 


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på