Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

Generelt

Troms har i dag jaktbare bestander av bjørn, jerv og gaupe. Jerv og gaupe finnes over hele fylket med unntak av øyene. Bjørn har fast tilholdssted i indre Troms, men unntaksvis er det også bjørneobservasjoner i andre deler av fylket også.


Hvordan jakte rovvilt i Troms?

For å jakte rovvilt må du ha løst den nasjonale jegeravgiften. Deretter må du ha registrert deg som lisensjeger (gjelder ikke kvotejakt på gaupe). Du må også ha løst jaktkort hos grunneier. For jakt på statens grunn kreves det at jeger har løst jaktkort for småvilt eller smårovvilt eller har kontrakt på storviltjakt. Se mer om dette på Statskog sine nettsider. Der finner du også informasjon om hvordan kjøpe jaktkort.

I Troms er det mange, små private eiendommer. Og relativt få av disse er organisert i grunneierlag. Dette gjør at det å innhente tillatelse til rovviltjakt fra alle nødvendige grunneiere ofte er en uoverkommelig oppgave. Imidlertid er det satt i gang tiltak for å gjøre noe med denne situasjonen. I Nord-Troms er det et selvstendig prosjekt finansiert av Fylkesmannen som har tatt på seg oppgaven å skaffe en oversikt over hvilke private grunneiere som tillater jakt på rovvilt. Se mer på Nordreisa kommune sine hjemmesider for mer informasjon. Også i Gratangen er det gjort en jobb med å avklare grunneieres tillatelse til rovviltjakt. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Prosjekt Dyr i Drift jobber også for å avklare grunneieres tillatelse i Balsfjord og Målselv.

Målet med dette arbeidet er at de mest aktuelle områdene for rovviltjakt i Troms skal være avklart innen utgangen av 2015. Det er også snakk om å etablere en nettportal der jegere kan gå inn for å søke på aktuelle områder de ønsker å jakte for å finne kart og grunneiertillatelser m.m. Dette blir det mer informasjon om etter hvert.


Jakttider

Art         Fellingsperiode
Bjørn     21. august - 15. oktober
Jerv       10. september - 15. februar
Gaupe  1. februar - 31. mars


Fastsettelse av kvoter

Miljødirektoratet og rovviltnemnda fastsetter kvoter og geografiske avgrensninger for rovviltjakta basert på bestandsregistreringene de siste 3 årene.  Nærmere informasjon om kvoter og tillatte jaktområder gis av Fylkesmannen når vedtak foreligger. Slik informasjonen blir også gjengitt som nyhetssak på Dyr i Drift sine nettsider.

Ved fastsetting av jaktkvoter tas det hensyn til om områdene er innenfor eller utenfor forvaltningsområdene til aktuell rovviltart (såkalt A- og B- områder). I enkelte tilfeller fastsettes det ikke kvoter eller det gis reduserte kvoter i forvaltningsområdene (A-områdene) slik at det er viktig å følge med hvor disse grensene går. Oversikten over disse finner du ved å gå inn på Tromsatlas og klikke på fanen «Rovvilt» til venstre. 


Rapportering og oppdaterte restkvoter

For oppdaterte kvoter under lisensfelling eller kvotejakt, ring Fylkesmannens rovvilttelefon: 48 19 74 72.

Påskyting, skadeskyting eller felling av rovvilt skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på telefon 48 19 74 72 (legg igjen beskjed på telefonsvarer) og regionalt rovviltansvarlig i SNO, Thomas Johansen på telefon 99 43 76 44 eller lokalt SNO (se liste over lokalkontorer her).

Prosjekt Dyr i Drift administrerer også en aktiv facebook-gruppe for rovviltjakt i Troms. Denne kan du melde deg inn i ved å klikke på facebook-ikonet i venstre marg på forsiden.


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på