Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

sau til OM PROSJEKTETHva er dyr i drift?

Prosjekt «Dyr i drift» er et treårig prosjekt i Troms (2016-2018) med fokus på konflikten beitedyr, rovvilt og samfunn. Målgruppen for prosjektet er først og fremst næringsutøvere med sau og rein, kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn som er berørt av konflikten. Prosjektet skal være et virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 (Troms og Finnmark). Prosjektet skal ha et nært samarbeid med forvaltningen, spesielt Fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling.

Mål

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere tap av beitedyr (sau og rein) på utmarksbeite og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt.

Aktiviteter

Følgende aktiviteter/satsingsområder skal gjennomføres for å nå målene: 

  1. Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot tap av sau og rein. Tiltak i reindrifta skal prioriteres.
  2. Forebyggende og konfliktdempende tiltak spesielt rettet mot tap av beitedyr mot ørn
  3. Følge opp etablerte prosjekter som jobber med å avklare private grunneieres tillatelse til jakt på rovvilt
  4. Videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer med spesiell fokus på økt effektivitet i lisensfelling av jerv
  5. Oppfølging av interkommunale skadefellingslag med spesiell vekt på effektiv skadefelling av ørn og bjørn
  6. Videreutvikle bruk av drone som et forebyggende og konfliktdempende tiltak mot tap av sau og rein
  7. Informasjon og formidling

I pkt 1 inngår blant annet arbeidet med kadaverhunder, tidlig nedsanking av sau, beredskapsgjerder, flyttinga av dyr, elektronisk overvåking på beite, ekstra fôring og tilsyn i kalvingsperioden m.m.


Prosjektbeskrivelse Dyr i Drift 2016 - 2018.pdf

 

 


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på