Utskrift

Forskningsrapporter - Kongeørn

Kongeørn i Finnmark - Årsrapport 2013 (NINA Rapport 1023)

Demographic patterns in winter carcass use by golden eagle and white-tailed eagle in Finnmark, Norway

The occurrence of reindeer calves in the diet of nesting Golden Eagles in Finnmark, northern Norway

Kongeørnas predasjonsatferd på beitedyr og mulige forbyggende tiltak (NINA Minirapport 536)