Utskrift

Forskningsrapporter - Jerv

Yngleregistreringer av jerv i Norge

Jerven - en flittig gjest ved gaupas matbord

Factors associated with wolverine (Gulo gulo) predation on domestic sheep