Utskrift

Forskningsrapporter - Bjørn

Populasjonsovervåking av brunbjørn

Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder

Binneområder i Sør-Varanger: Undersøkelse av områdebruk og identifisering av mulige avkom ved feltobservasjoner og DNA-analyse

The diet of the brown bear (Ursus arctos) in the Pasvik Valley, northeastern Norway

Ettersøksekvipasjene ikke gode nok

Hardskutte dyr - myter og sannheter

Når mennesker møter bjørn i skogen